6. hét

2009. november 18. szerda, 12:11 adminisztrátor
Nyomtatás

MÁ­RIA

A bet­le­he­mi bar­lang­nak ő a mé­cse­se, a szent éj­nek a leg­szebb csil­la­ga; az ő fo­há­sza a legédesb „gló­ria”: Ná­zá­ret nem len­ne Jé­zus ott­ho­na, ha nincs az ott­hon­nak édes­any­ja s an­gya­la; a Gol­go­ta nem vol­na olyan cso­dá­la­to­san megrendítő, ha Jé­zus a ke­reszt mel­lé nem ül­te­ti a gyöngy­vi­rá­got, me­lyet elsőnek hint meg vé­ré­vel s ezt a ró­zsát, mely oda­ta­pad s fel­fut a ke­reszt­fán, s kí­nos ér­zé­sé­ben ki­vi­rág­zik.

(Pehm József: Az édesanya, Budapest, Stephaneum nyomda R. T., 1916. 186. o.)