4. hét

2009. november 18. szerda, 12:10 adminisztrátor
Nyomtatás

PROHÁSZKA

A múlt­ból a jövőt ta­ní­tó és szent éle­tet élő Ot­to­kár püs­pök­nek az ar­cát vés­sük be ke­mé­nyen a szí­vünk­be és vi­gyük ma­gunk­kal ak­kor is az élet­be, ami­kor az ő tisz­te­le­tét hú­ro­zó ak­kor­dok el­né­mul­nak.

(Bu­da­pest, 1947. november 26.; Mindszenty okmánytár, második kötet, Mindszenty harca, München 1957, sajtó alá rendezte: Vecsey József 273. o.)