5. hét

2009. november 18. szerda, 12:10 adminisztrátor
Nyomtatás

TA­NÚ­SÁG­TÉ­TEL

Jöt­tem azért, hogy el­mond­jam az én ta­nú­ság­té­te­le­met és a vi­lág­nak bi­zo­nyos­sá­got szol­gál­tas­sak ar­ról, mi ment vég­be az én bol­dog­ta­lan ha­zám­ban. Nem di­csek­szem sem­mi­vel. Is­ten kegyelméből va­gyok, ami va­gyok. Is­ten ke­gyel­me nél­kül sem­mi sem va­gyok.

(Mel­bourne, 1974. november 9.; Magyarországi Mindszenty Alapítvány levéltára 052/b sz. d.)