Soós Viktor Attila: Laudáció Kovács Gergelyről

Kovács Gergely okleveles posztulátor, kutató a következő pályázati témával nyerte el a Mindszenty Társaság kutatói ösztöndját: "Mindszenty József bíboros főpásztori tevékenysége a budapesti Szent István Bazilika levéltári forrásainak tükrében."

Kovács Gergely 1974-ben Budapesten született egy 5 gyermekes család második gyermekeként. Elég fiatalon - már tizenévesen - nagy érdeklődéssel fordult Mindszenty József bíboros szentbeszédei és írásai felé, majd ezt követően a Bíborosról készült írásoknak szentelt nagyobb figyelmet. Mostanra az érdeklődése - a szenttéavatási szempontoknak megfelelően - elsősorban a személyes tanúvallomások, a helyi kötődések, a közösségi tisztelet és a képi források felé fordult. Hogyan juthatott ehhez az érdeklődési körhöz?

Középsikoláit a Dózsa György Gimnázium olasz nyelvi speciális tagozatán, felsőfokú tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán történelem-olasz szakon végezte 1998-ban.

1998-tól dolgozik a Magyar Nemzeti Múzeumban, mint tárlatvezető és múzeumpedagógus.

2003-ban Rómában posztulátori diplomát szerzett a Szentté Avatási Kongregáció kurzusán.

2003-tól két éven keresztül a Magyarországi Mindszenty Alaptvány külső munkatársaként a szentté avatási ügyeken, Mindszenty József szellemi örökségének és az esztergomi Mindszenty Emlékhely népszerűsítésén dolgozott.

Folyamatosan jelennek meg írásai az Új Ember katolikus hetilapban.

Meghatározó könyvészeti munkái: "Fogadd a Koronát! Károly magyar király hitvalló élete, valamint az Új Ember kiadásában megjelent jubileumi életrajzi album "Isten embere - Szemtől szembe Mindszenty bíborossal" címmel.

A Mindszenty Társasághoz benyújtott pályázatának fontossága a következő szempontok szerint ragadható meg:

A Szent István Bazilika levéltára feldolgozatlan és rendezetlen. Mivel ez az iratanyag évtizedeken át ömlesztve, méltatlan állapotban volt, biztos, hogy érdekes információkat rejt, hiszen a plébániai levéltárban a teljes hivatali levelzés mellett érdekes háttéranyagok lelhetők fel a fontosabb eseményekről.

Kovács Gergely pályázatába a következő célokat fogalmazta meg:

Szeretné felkutatni, hogy Mindszenty bíboros bazilikai tevékenységével kapcsolatban milyen adatokat őrzött meg a plébániai levéltár. Mivel eddig nem készült összegzés arra vonatkozóan, hogy milyen anyagokat őriznek itt, ezért az 1945-1948 közötti időszak eseményei új megvilágtásba kerülhetnek. Reméljük, hogy ezen új szemszögű kutatás alapján teljesebbé válik Mindszenty József bíboros, hercegprímás személyiségrajza és főpásztori működésének részletei.

Talán Kovács Gergely pályázati témája, és majdani eredményei ráiránytják a kutatók figyelmét azokra az anyagokra, amelyek Mindszenty József bíboros főpásztori szolgálatának állomásain fellelhetők.

Kovács Gergely eddigi elhivatott munkássága bizonyíték, hogy céltudatosan, elszántan fogja kutatását végezni, és ahogy eddig, reméljük ezután is színvonalas, az emberek számára közérthető módon adja át kutatási eredményeit.

Kívánjuk, hogy eddigi munkájához, tevékenységéhez hasonlóan, továbbra is szaktudása szerint, alázattal és eredményességgel építse és segítse a magyar nép meghatározó személyiségeinek - köztük is kiemelkedően Mindszenty Józsefnek -  tiszteletét, kiemelkedő munkásságuknak a megismertetését, és a szentté avatási ügy lefolytatását.

2008. március 29.

Vissza

 
A Mindszenty Társaság


mindszenty
imalanc
pantheon
tarsasag
emlekerem
osztondij
tamogatas
kapcsolat
elerhetoseg
 
 

Ma 2020. május 30. szombat, Janka és Zsanett napja van.

hir
kep
hang
film
dokumentum
gondolat
emlekhely
szemle
archivum
 
 

Legutóbbi frissítés:
2019.07.31. Gondolat
Mindszenty öröknaptár
<<  Május  >>
 H  K  Sz  Cs  P  Sz  V 
      3

Mindszenty József bíboros, herceprímás, esztergomi érsek címere